tym roku,

ramach ogólnopolskiego programu  edukacyjnego  

"Akademia  Zdrowego  Przedszkolaka", 

realizować  będziemy Akcję  

" Zdrowa  Rodzina -  Szczęśliwa Rodzina", 

która  poświęcona  jest  zdrowemu żywieniu  dzieci,  

piramidzie  żywienia aktywności fizycznej.

 

 Healthy Kids

 

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z Akcją na stronie

www.zdrowyprzedszkolak.pl