dzieci bawią się korkami od butelek

dzieci malują farbami szablon parasola

dziewczynka układa korki

chłopczyk przykleja korek na szablonie