Dzieci z grupy "Tulipanki" odwiedziła mama Livii, która przeczytała czterolatkom ciekawą książeczkę z literatury dziecięcej. Dzieci były żywo zainteresowane. Chętnie słuchały i oglądały kolorowe ilustracje. Mamie Livki za miło spędzony czas serdecznie dziękujemy :)

W dniu 5.04.2019 w Braniewskim Centrum Kultury odbył się "Festiwal Przedszkolaków Braniewo 2019" pod patronatem Burmistrza Miasta Braniewa. Celem Festiwalu była prezentacja dorobku artystycznego przedszkoli szerokiej braniewskiej publiczności poprzez  pokazanie różnych form działalności artystycznej, tj.: teatralnej, wokalnej, muzycznej, tanecznej oraz form łączonych. Nasze przedszkole zaprezentowały dzieci z grupy "Bratki". Przedszkolaki dały wspaniały występ!!! Jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni!!!

Od poznania miasta, regionu zaczynamy kształtować postawy patriotyczne naszych wychowanków. Dziecko powinno dokładnie poznać swoje najbliższe środowisko, pokochać je i być dumnym z przynależności do niego. Dlatego dzieci z grupy „Słoneczniki” odwiedziły Biuro Informacji Turystycznej. Na miejscu dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących naszego miasta i najważniejszych zabytków. A dzięki ciekawym zabawom mogły poczuć się, jak najprawdziwsi turyści!!!