Wychowawca grupy: Ewelina Krysiak, Elżbieta Stachnio

pomoc na grupie: Monika Wiśniewska