Wychowawca grupy: Małgorzat Wójtowicz-Pawłowska

Pomoc na grupie: Monika Horbal