Nauczyciele: Ewelina Krysiak, Urszula Mazurek

pomoc nauczyciela na grupie: Edyta Każarnowicz

 bratki