dzieci robią konstrukcje dzieci

dzieci robią konstrukcje ze słomek przedszkolaki z grupy bratki