napis RR

 

 

                                                                                                        

KONTO RADY RODZICÓW:

05 8313 0009 0033 1090 2000 0010

 

 OPŁATY:

Opłata roczna na Radę Rodziców:

- 170 zł za 1 dziecko

- 85 zł na 2 dziecko

 I rata  - płatne do 30.10.2017r.

II rata  - płatne do 28.02.2018r.

 

Opłata pokrywa koszty zakupu: ręczników papierowych, chusteczek, kubeczków jednorazowych do wody oraz udział dzieci w przedstawieniach, imprezach na terenie przedszkola, wyjścia do kina

 

 • Wyprawka- 90 zł – płatne do 15.10.2017r. (przeznaczona na zakup materiałów do zajęć plastycznych w ciągu całego roku szkolnego)

 

PZU -26,45 zł- płatne u wychowawcy grupy do 10.10.2017r.

 

Bardzo prosimy podawać w tytule imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy opłata np.: Jan Kowalski grupa I lub nazwę grupy np.:Tulipanki opłata na ……………..